By By qui Tang Tacio
Panghab-on na dae puedeng kasohan
posted 24-Jun-2019  ·  
1,273 views  ·   0 comments  ·  

Habang dae pa nahaman ang deep well duman sa Tagkalo sa Bigaa, an manejamiento daa kan Virac Waterless District gaasa na sana sa tubig na dara nin uran.

Dae na daa sindang maginibo sa problema nin kakulangan nin tubig ta an Mahal na Dios daa an kagboot sa panahon. Caya daa an hagad kan satong mga director na bakong elegido, tuwangan sinda sa pagpamibi na padarhan pa kita nin subasco, rinti, kikilat kasabay an uran.

An problema daa, sabi kan sarong reclamador diyan sa Moonwalk, dae pagbasol sa Kagurangnan an kakulangan nin tubig sa VIWAD.

An tunay daang causa kan kapahaan nin tawo iyo an salang pagpadalagan kan Viwad, lalo na ta an mga director, pati an manedyer, dae man daa nag-agui sa tamang proseso kan sinda mapiling mga opisyal kan VIWAD.

Kung toltol daa an mga ini, cotana daa dae na uminabot sa arog caining camogtacan, na pati an saiyang posit pigaluwasan nin olod kasabay kang tubig.

Sayang na dae lamang pinatos kan consumidor an olod, tanganing maipadara sa oficina nin VIWAD, idokdok sa suka asin ipamirindal sa board meeting, he! he! he!

*****

Lima palan daang mga miembros kan local na media, caiba an taga-gobyernong media, an naimbitaran duman sa sarong famosong resort sa ibong.

Saro daang congressman an nag-imbitar sa saenda kan nacaaguing semana. Dae man sinabi kung ngata sinda sana y dae cabale an ibang mga parangalab-ngalab sa radyo y dyaryo.

Kung sisay an maperac na congresistang ini, dae man pigclaro. Duwa man sanang congresista, na may koneksyon sa magcapirang media, an posibleng mga nagtao nin fundo sa bakasyon: sarong nadaog pa sana y sarong nanggana pa sana.

Dae sana maori an mga dae nakaiba, ta bako man sindang paborito ni Santa Claus, he! he! he!

*****

Segun sa mga huringhuding, an nadacop daang gapabakal nin marijuana duman sa Cabugao awat na daang paragunting sa sarong mall sa Virac.

Sinobri pa ngani daa caini an motorsiklo kan kaibahan sa trabaho bago pa makipaghelingan duman sa police asset. An problema, bago pa sanang inutangan an motor kan katrabaho y sarong bulan pa sanang nahulugan.

Dae maisihan ngonian kan problemado kung pano mabawi an siyang kabayo, lalo na kung gamitong ining ebidensya kan pulis sa kaso.

*****

Nagpaaram na palan si OIC-District Engineer Gil Balmadrid sa saiyang mga kaoficina.

Maguiromdoman na dae pa ngani natapos an bulan na Mayo, nakapili na daa an Tamang Timpla nin kasalida niya na taga-CamSur. Dagos man daang nagvisita sa isla an masalida alagad dae man daa nag-agui sa DPWH diyan sa San Isidro, igua pa man nin supog, he! he! he!

Segun sa mga chismoso, nagsurat daa si Cong Hec sa regional director na tocalan na si DE Gil alagad an sabi man sa ibong si Gob Boboy daa an kagboot.

Natural man ini sa DPWH minsan saen kang distrito mangahang. Pacatapos kan eleksyon, lalo na kung nadaog an incumbent, pirming totocalan an DE tanganing an salida iyo man an masunod kan kapritso kan matocaw na congressman.

Sayang sana na sarong lugar naman sa ibong an makinabang kan talento y kahigosan ni DE Balmadrid. Kung iisipon, mas mayad na an magtocaw sa DPWH taga-isla ta iyo an nakasabot kan camogtacan kan mga ciudadano y iguang pagmangno sa provincia, bako an mga taga-ibong na malayas cada Viernes paribod sa saendang mga familia.

Ta dae nang maginibo sa desisyon kan mga nasa halangkaw, magmaan na sana kita sa mga maabot na patrabaho. Tibaad lalong magroro an calidad kan mga proyecto, kung ini an gagamiton na pambawi sa mga nagastos sa nacaaguing eleksyon.

*****

Gasurusudan palan nin cuarta an mga tawo kan sarong derotadong candidato sa pagca-congressman.

Duman daa sa Baras, kung saen an favoritong aqui na si Cong Cesar cotana an nanggana, saro daang lider an nakabakal na nin anom na video cinco, dae pa ngani natapos an Mayo, he! he! he!

Igua pa ngani daang nasusod na dos cientos cincuenta mil pesos na soboot dae pinanaltag kan mga tawo kan congresista.

An masakit sana caini, kung habo na man iribod kan lider an tada o caya pinamakal na nin mga kagamitan sa harong. Dae man puede kasohan nin panghabas an lider, ta dae man puedeng magkaso an parapanaltag na candidato, he! he! he! Inano man daw an natabag kan mga nakadakop nin parapanaltag?


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs