By By qui Tang Tacio
Bakong alisto an mga taga-Bato?
posted 26-Jun-2019  ·  
1,377 views  ·   0 comments  ·  

Magiging matoninong ang mga turnover ceremony sa cadaclan na municipio sa islang maogma.

Sa Bagamanoc, Payo, Viga, San Miguel y San Andres, daeng ribok ta mga dati o kaalyado kan dating alcalde an matocaw. Sa Virac man, dati nang nag-anuncio si alcalde Samuel sa saiyang mga tawo na suportaran an bag-ong mayor na si atorni Posoy. Maatender an paluwas sa pag-asumir kan malaog na amo.

Duman sa Pandan, Caramoran, Gigmoto y Baras, posibleng dae mag-atender an mga derotadong alcalde, lalo na kung bako sanang ilimoan kundi uruyagan nin pagkatawo an nangyaring campanya. Alagad, obligasyon kan mga nadaog na mayor na igawgaw an renda kan local na gobyerno sa saendang nangganang kalaban. Ini senyal nin marinas na lider, ta naako niya an kadaogan y gasunod siya sa responsabilidad na itinao saiya kan siya manggana.

An baging kalaen na mangyayari aduman sa Bato, an banwaan kan mga alisto.

Segun sa osipon, dae daa iimbitaran kan administrasyon ni acting mayor Boroy Regalado an mga nangganang consejal na kapartido ni suspendido y derotadong alcalde Leo Rodriguez.

Ini daa tanganing dae magcariribok an saendang mga alipores sa importanteng okasyon na ini.

Kung siring an rason sa dae pag-imbitar sa mayoriya kan malaog na consejo municipal, bakong alisto an mga Batonhon na nakaisip caini.

An pagheling ninda sa saindang constituentes anas mga kulang sa pag-isip, kulang sa pagsabot. An maitao caining imaje sa luwas kan banwaan iyo na sobra kapersonal an politica sa Bato, na habo kan cada lado na akoon an desisyon kan mga votante.

Harimbawang madagos an planong ini, natural igua ining efecto sa anuman na bagay na idara kan administrasyon ni alcalde Johnny sa Sangguniang Bayan. Minsan matocaw guiraray si Boroy bilang bise mayor, an mayoriya sa consejo kapot kan mga kaalyado kan derotadong alcalde.

Posibleng maotro na naman an nangyaring pagkaatraso kan budget o anuman na proponidong ordinansa harimbawang magpadagos an maraot na relasyon kan duwang lado. Lugi an banwaan kan Bato alisto sa sobrang dunong kan mga politico….

*****

Kapiyestahan na palan ni San Juan Bautista sa Lunes.

Siguradong masiram an mga rinutong iluwag kan mga residente sa sentro kan Bato y Caramoran.

Alagad magiging mapait an namit kan humba, morcon, kasili, dinuguan, lechon, sweet-and-sour, leche flan asin iba pang putahe para sa mga naderotang opisyal, lalo na sa saendang mga alcalde, he! he! he!

Harimbawang maghanda an mga talunan, lalo na kung igua pang natada sa fondong pinamakal nin voto, marinas na puntahan ta kulang an visita. An cadaclan aduman sa mga ganador, he! he! he!

*****

Dae pagbasolon sa habagat kung oro-aldaw na sana iguang brownout. Bako man na kasal-an kan panahon kung ngata baging Christmas light an corriente sa islang maogma.

Iyo na ini an panahon ta basta maglaog an Hunyo, talagang mainit y bihira an uran.

Nasa Dificelco an bola, sinda an dapat na magpariwanag sa miembros-consumidores kung ngata arog kaan an servicio ninda. Cotana, sa cada brownout, igua sindang iluwas na anuncio kung ano an dahilan, bako na pagastoson pa an publico (cabale si Noynoy) sa pagtext para sana maghapot sa mga nanunungdan.

Kung sala nin Dificelco, dapat akoon man ninda. Kung sala nin SUWECO, dapat na iguang sogoc-sogoc an Dificelco na basolon an companya.

*****

    Ngonian na igua na naman nin nagbotwang investment scam, marinas na maisihan kan local na autoridad kung an KAPA igua man nin navictima dindi sa isla.

    Maguiromdoman na kan 2017, dae mababa sa veinte catawo an navictima kan pyramiding scheme kan sarong LL Marketing diyan sa Virac. Nanuga an mga mastermind caini na gigibohon na ocho mil an dos mil na investment, an seis mil magiging veinte mil y an dies mil magiging treinta y cinco mil sa laog sana nin pirang semana.

    Ano na daw an nangyari duman sa reclamong dinara sa piskalya?

    Noarin daw macamatid an mga tawo na an ganancia dapat trabahuhan?


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs