By By qui Tang Tacio
Habo sa mainit boda maating trabaho
posted 1-Jul-2019  ·  
1,324 views  ·   0 comments  ·  

Pinapaisi ang mga napapahang mga consumidor nin Virac Water District na puede na magbayad kan saendang consumo sa tubig diyan sa DBP Virac branch sa Old Capitol.

Kabale na sa bayadan ang hangin na minaluwas sa gripo kung mabuksan mo na dae palan nin tubig, he! he! he!

Igua man daang libreng mineral water harimbawang lampas sa lima ang pila sa VIWAD. Inda sana kung igua man nin italtag na bote nin corriente ang Dificelco, he! he! he!

An masakit caini ta tibaad makadamay an mga depositor nin bangko sa mga reclamador na parabayad nin tubig y corriente. Anas nang mga maribong an payo an malaog sa DBP…

*****

An cadaclan kan mga permanenteng empleyado y opisyales kan capitolyo pigapabayad palan kan treinta y ocho mil pesos na itinao saenda kan gobyerno provincial caidto pang 2009.

Ini daa ang mangyayari matapos na ganahon daa kan COA an kaso manongod sa audit finding kan taon na ito na sala y daeng basehan an pagtaltag kan bonus.

Dae pa daa naisihan kung papan-ohon ang pagbawas sa cada quincena na suweldo kan mga empleyado. Harimbawang papareho an bawas, mas magabat an efecto caini sa mga empleyadong hababa man sana an suweldo. Kung diez mil man sana an suweldo, bawasan pa nin buwis, tonoc an kakaonon kan saendang mga aqui pag-abot kan diit na natada.

*****

Iguang reclamador na gareparo kan pagdacop daa kan DENR sa mga gadara nin tikrad sa Virac.

Kan nacaagui daang semana, duwang trak an hinarang kan mga taga-PENRO ta daeng permiso sa saenda.

Alagad, an muromoto kan reclamador, dae daa pigadakop kan taga-PENRO an ibang mga paradara nin tikrad hari sa Viga. Igua daa diyan sa kahalabaan nin Moonwalk nin sarong pik-up na sige man ang delvber ning tikrad alagad dae pigadacop.

Baad nakatimbre na sa DENR….

*****

Baging nawar-an na ning gana an mga alcalde na mag-atender sa mga opisyal na lakaw sa isla, lalo na itong mga naderota kan nacaaguing eleksyon.

Duman sa 2nd Catanduanes Health Excellence Awards sa capitol convention center, solamenteng si Mayor Samuel Laynes sana an naheling na alcaldeng calag, caya an halabang lamesa na cotana gagamiton kan mga alcalde halos daeng laog.

Haen daw an mga amo kang mga awardee hari sa Pandan, Panganiban, Caramoran, Baras, San Miguel, y San Andres?

An iba daa naglamyerda sa ibang lugar, pigpremyohan an sadiri kan natada sa panaltag. An iba nagsakdo nin panggastos naman sa masunod na termino. Siguradong an mga nadaog, lalo na itong pinatuwad ning mas hababang pambakal nin voto, makulog pa an daghan asin payo sagcod sa ngonian. Napagal na siguro nin simbag sa mga hapot nin tawo kung ngata nadaog, he! he! he!

*****

Segun sa mga chismoso sa municipio nin Virac, harabo daa an mga parasunod ni Mayor Posoy na magtrabaho sa trak nin basura, magsighid sa tinampo o magpatanos kan trapiko.

    Atang mainit na an panahon, pakapoton ka pa ning maating basura, caya posibleng dae mahakot an basura o malinigan an mga kalye  sa poblacion sa maabot na semana.

    Mainit man daa an magparatindog sa tinampo, dakul pa an mga pilosoping drayber nin traysikol.

    Madari man sana ini. An gabos na macanigo sa mga opisinang de aircon, ilaog.

    An matada duman na sa trak nin basura na dapat kanghan nin aircon, libre pa an gloves, alcohol y pahamot. An mga parasighid tawan nin service na pickup na de aircon.

    An mga bag-ong traffic enforcer tawan ning tocawan na iguang pandong y rueda tanganing dae na magparatindog, libre man an tuwalyang pamahid pati de bateryang electric fan.

    Tanganing dae sinda madisgrasya harimbawang magsobra an ini lalo na ngonian na habagat, an gabos na rescue personnel pati an saendang mga vehiculo ipasunod sa mga trak nin basura, ipabantay sa mga parasighid y traffic enforcer ya tibaad madismayo an mga ini habang gatrabaho.

    Kung igua pang matadang fondo, tawan pa ning hazard pay tanganing adyan sinda hanggang 2022, he! he! he!


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs