By By efren ETASOR sorra
ANG KAHULUGAN NING POESÍA
posted 10-Jul-2019  ·  
926 views  ·   0 comments  ·  
sa lambang rawit-dawit o poesía,
ang adal na pwedeng makua
pirming dai makulang sa duwa:

enot, iyo ang literal,
o ang gustong sabihon
kang mga pananaramon;

ikaduwa, iyo ang kahulugan
kang mga figurativong pagpahayag:
imahe man, simbolo o verbo.

adian man ang pinaka-mensahe
na ginutos sa kadulaan
kang bilog na kapahayagan.

dangan, sa magka-agid na tanog
saka ritmo ning sentimiento,
ang rawit-dawit gaka-igwa
ning sadileng buhay, sadileng hiwas;

kaya sa sainyang mga lirika
namundag ang angkop na harmonía
ning sarong orkestradang musika…

kung saen gaka-sinagbuan
ang nagsurat buda ang ga-basa
tanganing sinda mag-ibahan – 

tungkadon ang rarum ning ribtong;
gawgawon ang mga magayon na bitoon;
maglangoy sa taob ning emosyon;
banggaon ang kabubuwaan ning panahon,
o maki-harâhâan sa kapaributan!

kaya sa lambang pagbasa ning poesía
(maski pilang oro-otro)
na-mimina ang nakatagong yaman:
buhay, kagayonan, katotoohan.
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs