By By efren ETASOR sorra
“TOUR” SA ISLA
posted 12-Jul-2019  ·  
828 views  ·   0 comments  ·  
ang kagayonan kang isla
sa laog ning sarong aldaw

magpoon ning maaaga sa virac
masdan ang pagsilang kang aldaw
sa historicong nagngangang-buaya
kung saen natabaw ang galeon de espiritu santo
na sinakyan ni fray diego de herrera

susudon ang halakbang-na-concretong tinampo
boda mga concretong tulay… pa-ekis-ekis
sa gilid ning mga pungko; minatukad… rugdog
mina rikong hona mo daing katapusan na riko
mga kakahuyan sa wala, katubigan sa too
dagat, suba, sarog, sapa
mga pari-as na dating katatakot, pero
guminayon paghalakbang kang tinampong concreto

tantanan ang piga sabi-sabing binurong sa baras
padagos pa-gigmoto; tunungan sa sungki-ob ning tinago
pa-tambongon… viga, visita sa harong ni Ina
mabaryo sa kalabang tulay kang viga-panganiban
masdi ang bahur-bahur na suba, matabang kanipaan
na papunta sa isla ning panay

mangardaw sa baybayon ning bacak sa bagamanoc
natan-aw ang famosong “buto ni kuracog”

dagos ang biyahe papuntang langit
sagcod sa pinaka-punta kang isla
sa hiyop ning pandan….

ah, kagayonan ning linalang!
romansa ning dagat saka langit
ning mga buklod sagcod mga panganudon
kayamanan ning islang catandungan

dangan marugdog, riku-riko pa-pandan
tungtongan ang daga na ginicanan nila’
jose o vera, primerong senador sa bicolandia
jose cardinal sanchez, primerong bicolanong cardinal
      na nadestino sa vaticano, roma

padagos sa caramoran, hapon na
sa tubli, dyan daa nagdoong su mga
franciscanong misionaryo (sayang, dai na
nacua su crus na tinugdok, ang pinaka-enot
na cruz sa isla)

tunong sa buklod ning milaviga
masdan ang pagsubsob ning aldaw
sabi ning sarong romantico – pinakamagayon
na “sunset” na naheling nya

padagos ang biyahe, sa mga barangay ning san andres
helnga ang mga banaag ning electrisidad
sa mga barangay na caidto pagkadinurum
(maski na ngani parung-parong kung minsan)

duawon ang madre dolorosa sa batongpaloway
sagcod ang historicong luyang

dangan… virac. tapos na ang “tour”

sa pagbalik-tanaw, igwa akong daculang kahapotan
ano ang adian sa satong mga catandunganon
na punuan kita ning grabeng kayamanan
hale sa kadunungan ning Kagurangnan?

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs