By By qui Tang Tacio
Tiponon an riwoy kan mga politico
posted 12-Jul-2019  ·  
1,306 views  ·   0 comments  ·  

Segun sa mga kalaban ninda sa facebook y politica, kinasuhan na daa sa Sandiganbayan si Gob Boboy Cua y dating alcalde nin Bato sa criminal na aspeto kang isyu na nagresulta sa saendang suspension kang minakainiti an campanya.

Maguiromdoman na siyam na taga-Ombudman an kinaipuhan para desisyunan an reclamo sa duwa manongod sa paggamit kan bakanteng lote kang lumang sinehan. Kung ngata ta siyam an nag-imbestigar y nahaman ini sa laog sana nin tolong bulan, sinda sana an makasimbag.

Handa man daa an gobernador na simbagon an kaso sa Sandiganbayan.

isi man daa ninda na an panibag-ong kasong ini, pati na kung ano pa an masunod, gabos pigplanuhan asin hinaman sa opisina ning sarong congresista bago pa man mag-abot an Hunyo 30.

Bahala na man kamo mag-isip kung sisay ang congresistang ini, he! he! he!

*****

Hubas na talaga daa an sapa na pigakuahan nin tubig kan Virac Waterless District.

Ini an inako kan manejamiento matapos na pirang aldaw nang sunod na bagui na sanang til-is ning karbaw an gailig sa posit kan mga residentes sa Calatagan y Cavinitan asin pagtaraning na barangay.

Kaipuhan na daa talagang paganahon an itinogdok na deep well diyan sa Tagkalo sa Bigaa tanganing madagdagan an suplay nin inumon diyan sa paribot, lalo na ta adyan an harong ni alcalde Posoy. Sa banwa, iguang gailig maski papan-o, alagad sa itaas gaabot na sana nin duwa hanggan apat na oras an ilig nin tubig sa gripo. Sa natadang oras nin aldaw, ni hangin dae ka na nganing madadangog.

Caya pabor an gabos sa desisyon ni alcalde Posoy na enoton na ngona an inumon na tubig bilang prayoridad kan saiyang administrasyon. Tatabangan daa an VIWAD sa pagkahang nin deepwell y overhead water tank sa mga lugar na iguang burabod sa irarom nin daga.

Alagad, mas magayon man na hagadon sa gabos na napapahang constituentes na mangadyi nin Oratio Imperata tanganing igua lamang mag-abot na bagyong pambatag, minsan sarong semanang maglabay-labay sa isla.

Puede man na pakihoronan an mga elegidong opisyal sa consejo municipal y barangay, pati na an mga director, manedyer y opisyales kan VIWAD  na tiponon an saendang riwoy asin ituphay sa balde. An natipon puedeng lagaon tanganing puede pang ipanghugas nin plato o caya ipanglabar pagmata kinaagahan, he! he! he!

*****

Dakul an dae nangaturog kan Domingong banggui por dahel sa Christmas light na servicio kan Dificelco.

Dakul na naman an nagkurahaw kan ngaran ni Cong Hector, na posibleng nakadangog ta adyan siya sa saiyang harong sa Bigaa kan mangyari an sunod-sunod y halawig na mga brownout.

Alagad bako man daang kagibo kan Dificelco an brownout. Nauyag daa an transformer kan Suweco duman sa Solong ta nagkupsit na daa an asayte

caini sa laog. Posibleng overload, ta dakul na an gaandar na makina sa planta.

Minsan bako man direktang sala kan cooperativa, sinda an gasapar nin moda kan mga consumidor ta sinda ana nakikontrata sa supplier nin corriente. Saendang responsabilidad na masigurong toltol an servicio kan corrienteng itinatao kan Suweco y Napocor. An hapot sana, kaya nindang tawan nin penalidad an mga ini harimbawang iguang diferencia y dae naitatao an tamang servicio segun sa contrata?

*****

Segun sa homilia sa misa kan Simba, kung ika daa sugoon nin Kagurangnan, dae daa dapat nin bolsa, dae magdara nin supot y dae maggamit nin sandalyas.

An gustong sabihon daa caini, segun sa mga padi, iyo na an dapat daa sa buhay nin mga Catolico, an caipuhan sana magsunod qui Kristo, an pagtubod sa tagapagligtas, dae nang iba. Bakong importante an kayamanan, regalo y mga pangpahayahay nin buhay.

Kung literal man ining susundon kan gabos, lalo na an mga servidor sa gobyerno pati na an mga elegido, pabor ini sa banwaan.

Malaog sinda sa opisina an mga bado daeng bolsa, entonces daeng kahangan ning dinilensyahan.

Dae sinda makapamatos sa handaan o pyesta y kung sinda maglakaw sa banwaan o sa opisina, mamamati ninda an kalat sa linalakawan asin matuntongan an duhay na hinubon kan mga bagla sa comunidad.


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs