By By efren ETASOR sorra
TAGONG YAMAN
posted 6-Aug-2019  ·  
907 views  ·   0 comments  ·  
ladupa daw
ang ribtong ning poesía

sa sainyang kaladman
igwang tagong yaman

sa tagnong kang mga termino
sa dangop ning mga simbolo
sa tuno ning aragid na liriko
o harmonia ning mga idioma

atâ, tungkada bayâ!

sa lambang pagbasa
igwang manunumpungan

bagong kaguluhan
bagong katotoohan
bagong kaogmahan

tingraw ning riwanag
sa buhay na matiwasay

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs