By By efren ETASOR sorra
O VIRGEN MARIA
posted 28-Aug-2019  ·  
833 views  ·   0 comments  ·  
O Virgen Maria

dahil sa saimong FIAT
nagi kang ina ning DIOS

dahil sa saimong pagtubod
dinaog mo ang kagadanan

kaya itinuon ka sa langit
kang mga Angel ning Kagurangnan

dangan ginibo kang Reyna
ning langit sagcod kinaban

kinoronahan ning doseng bitoon
saka nakatongtong sa bulan

ang gubing mo ga banaag
baging aldaw sa kaudtohan

ngonian adian ka sa Trono
kataning kang Aki mong Paratubos

O Inang mahehelakon
kami saimong amponon

ang saimong pagkahelac
iyo ang samong paglaom

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs