By By qui Tang Tacio
Mga kamarangmarangan
posted 28-Aug-2019  ·  
1,179 views  ·   0 comments  ·  

Igua palan daang nag-abot na bisita hale sa National Housing Authority (NHA) ang municipio nin Virac kan nacaaguing semana.

Soboot, ma-inspeksyon yata an mga ini diyan sa gigibohon na resettlement project sa San Isidro Village na nagkakahalaga nin P500 million na nahubon kan dating alcalde.

Nagamit man daa kan mga visita an vehiculong itinao sa sainda.

An problema sana, bagui daang sinukahan ini nin bortok.

Sabi kan mga chismoso sa municipio, ginamit daa an pickup kan MDRRMO sa pamiesta kan grupo ni alcalde Posoy duman sa Baras kan sarong semana. Naheling ngani daa si mayor na gasayaw bitbit an sarong bukas na bote nin Ginebra San Miguel.

An dae daa masiguro kan mga chismoso, kung sisay an nagsuka sa laog kan awto, ta anas daang mga paraboyong an sakay kaini, afuera an drayber.

*****

Madari na daang isabod sa ibang destino an sarong auditor na nakurangan nin deligencia sa sarong oficina sa Virac.

Segun sa mga nacaisi, nakaabot na daa sa taringa kan mga opisyales sa COA regional office an daendatang gibo kan auditor na ini.

Sabi kan mga espiya, pilit daang hinahanapan nin butas an mga contrata nin proyecto sa oficinang ini minsan dae man gahagad nin komisyon an mga amo.

An gusto daang mangyari kan auditor, magcaigua nin hororon an gabos tanganing iguang taripa sa tongpats, everybody happy, he! he! he!

Kan dae daa mag-oyon an mga opisyales, nagbitbit na daa si auditor nin contratista hale sa ibong tanganing ribokon an pa-bidding kan oficina.

Posibleng grabe an pangaipo kan auditor, ta an bareta daa igua ining nabadosan na babayeng bako niya man na agom. Mahal na an daculang lata nin gatas nin aki sa botica, he! he! he!

*****

Iguang reclamo an magcapirang lalaki manongod sa nagdadacul na kaso ning women o child abuse kontra sa mga kalalakihan.

Baging sala man daa na dagos-dagos kakasohan an lalaki ning pang-abuso kung an ginibo man sana kinapotan an kamot kan babayi o aki na daeng malisya. Sabi kan mga reclamador, bagi daang ginagamit na an Republic Act 7610 y RA 9262 sa panghuthot nin cuarta sa mga lalaki na bihirang tubudan sa Korte.

Sabi pa, an pyansa daa sa pagviolar kan duwang ley na ini magpoon otsenta sagcod dos cientos mil pesos, na an macuarta sana an makatao. Mabasura man an kaso sa sainda, an mga pobreng akusado na dae makatao nin pyansa awat nang nagtios sa kulungan.

Saro pa, mas lalo daang lugi an mga lalaking daog-daog nin agom, ta kung harimbawang magreclamo man sinda sa Korte, an pyansa kan saendang mga abusadong esposa, mas hababa ta slight physical injuries sana, he! he! he!

Magayon caini, an mga naabusong esposo, magkabit nin CCTV sa harong o kaya bago maglaog pakatapos nin tolong oras sa Calle Mabole, magsul-ot nin body camera, magsul-ot nin headgear sagcod mouthpiece, pati na mahibog na bedsheet na ipatos sa bilog na ginhawa tanganing kulang an kulog y distroso, he! he! he!

*****

    Magayon palan an maabot na laban sa Philippine Councilors League sa islang maogma.

    Ta dae na nagcandidato si dating PCL president Juan Velchez kan Bagamanoc, an bise president na si Alan del Valle kan San Andres an nagtucal qui Juan.

    Ngonian, sa eleksyon kan PCL federation sa Septiembre 2, igua daang kalaban si consejal del Valle.

    An cadaclan daa kan mga miembro an gustong maging pamayo ninda iyo si consejal Tiay Villamor kan Payo.

    Dati na daang taga-Calolbon an representante kan SK sa junta provincial, y an presidente pa kan Mayor’s League iyo si alcalde Bos Te.

    Caya sobra na man daa kung taga-Calolbon na naman an makaluwas na PCL president.

    Harimbawang mangyari ini, magiging duwa an PBM na hari sa Payo, ta dati nang naelegir si PBM Obet.

    Igua pa nin halos duwang semana bago an eleksyon. Dacul pa an mangyayaring pataraguan, ilimoan, pakihoron, harakutan asin iba pang kamarangmarangan...


0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Isip-isipon Ta articles
home home album photo album blogs blogs