By By ni: WrEeh Edge
An Sako Sana...
posted 1-Oct-2019  ·  
1,566 views  ·   0 comments  ·  
Grabe na an kariribokan
Sa isyu baga nin kabaklaan
Dai man dapat pag iriwalan
Akoon sana ang katotoohan

Magpasalamat ka na sana
Pagkatawo mo inako nin banwa
Ano pa an saimong hinahagad baga
Awww naano man to, abusado ka na

Bakong tawo an ma adjust saimo
Diretso kan kadaklan dapat isakripisyo?
Para masimbagan an saimong pigagusto
Ayyy Nonoy dai ka mag abuso

Kadakol mong mga gusto
Kung sain maihi pigaproblema mo
Dai ka na nakuntento
Sa tinao sa saimong prebilihiyo

Rights versus privileges, iyo ang isyu
Rights, daing problema para iyan sa saimo
Privileges, makuntento ka sa kung ano sana an kayang itao
Magtonong ka, puro ka kapritso

Mantang tobod ako na sisay man pwede magkasimootan
Nonoy sa Nonoy, Nene sa Nene pwede man baga mag ibahan
Pero NO to same sex marriage, sakong paninindogan
Sakramento nin Matrimonyo, dai ugayon an kasagradohan

Dai na mag hirit pa
Akoon kun ano an yaon na
Baad pag pinilit mo pa
Kun ano an igwa ka na
An gabos mapunta
Sa daing kamogtakan, daing halaga...

Pag tungkaaaa!!!
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other News Feature articles
home home album photo album blogs blogs