By By efren ETASOR sorra
N G A T A ?!!
posted 19-Oct-2019  ·  
766 views  ·   0 comments  ·  
dating taga-higad
kang magarbong sociedad

tanganing mabuhay
naki-surugoon
shineboy, baggageboy, newsboy
para tindang ice cream

ang saday na ambisyon
maabot ang toktok
pungkong piga-tingarog

nagkikilat, nagrintî
natanyog ang kapobrehan
nagpaheling ang kinaban

piniyongan ang kadaihan
kinutkot ang kadunongan
paitaas ning paitaas
sa pungkong mahanglas

tinabangan ning langit
kaitaasan inabot
maogmang kamugtakan

sa tahaw ning kamalayan
igwang daculang kahapotan

ngata ta ang mga pobre
nakapaot sa kapobrehan?

ang mga mayaman
lalong mina-yaman?

haen su sinasabing
ang gabos mabubuhay
na pantay-pantay?
 
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs