By By efren ETASOR sorra
ANG SATONG KATEDRAL
posted 28-Oct-2019  ·  
737 views  ·   0 comments  ·  
ang idea ko ning katedral
kang magka-isip na ako
simbahan na maogma
panô ning pagkamoot ning Dios

ngonian na otrsenta años na ako
nagka-totoo su mga nasa isip ko
pero sumobra pa sa pangaturugan

hilnga ang satong katedral
sa luwas, ordinaryong simbahan paghilngon
pero kung saimong lalaogon
ma-laad ang banal mong kamatean
dahil sa santisimong kagayonan

sa altar, ang retablo kang resureksyon
saka mga imahen kang satong mga patron
si Sta. Maria Imaculada, saka San Jose
napaparibuitan ning mga anghel saka kerubin

ang doseng mga apostoles sa lambang poste
dangan ang mga retrato kang mga estasyon
(stations of the cross)
saka mga anghel sa puerta-mayor…

ah… ang mga kisame
lalo na sa itaas kang altar
kung haen ang katedra – 
ang setro kang Obispo bilang
pamayo kang local na simbahan

magayon na choir loft, portico
sagcod iba pang mga etcetera
dai paga-honaon na ang pobreng isla
magkakaigwa ning arog kaining katedral

sabi ning sarong gurang
ang kayamanan kang satong isla
dai nasusukol sa cantidad ning cuarta
kundi sa simbahan na masisilongan
sa mga ragasa ning modernong panahon
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs