By By efren ETASOR sorra
D U W A
posted 3-Nov-2019  ·  
766 views  ·   0 comments  ·  
(1)

gabon na dugang 
namilipit sa init

biglang nagtampuyas
uran sa kaudtohan

nagdangyabâ sa kaogmahan
kuminusog sa kabierdehan

bentidong mga takyag
nagturon pa-langit


(2)

panggang na isip
buhay na gisip

kikilat tuminusok
sa pusong tigmanok

buhay kuminibrat
kamot na nagsurat

nagburos padagos
pa-ak na burabod
0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs