By By efren ETASOR sorra
MGA TROPEONG BULAWAN
posted 25-Nov-2019  ·  
696 views  ·   0 comments  ·  
mga giok
na tanda
hararum na buhay

dai nadagka
sa pananakot
ning kadaihan

ah! macolor na buhay
na namundag sa
piot na payag

boot na pinaisog
isog na pinaboot
pagsarig sa Dios

anong pagtios?
tinumang an kang
mahigos na tatay
maboot na nanay

ang saindang giok
sa dagang rinub’ngan
mga tropeong bulawan
na dai mariringwan

0 comments
new to catanduanestribune.com?
connect with us to leave a comment.
connect thru
Cancel
Cancel
Cancel
Other Burabod articles
home home album photo album blogs blogs